Spring naar inhoud

'Mensen boven markt'

Mensen boven markt

Dit was één van de meest gehoorde leuzen bij de demonstraties tegen de woningnood in meerdere grote steden afgelopen najaar. Zelf was ik aanwezig bij de Rotterdamse editie op 17 oktober. Er waren veel jonge mensen op de been. En dat is goed te begrijpen. Ook in het Gooi zijn er veel jonge volwassenen die al lang het ouderlijk huis uit zouden zijn als er ergens een betaalbare woning voor ze was. Dat ze dat niet kunnen, is niet alleen vervelend voor henzelf maar ongezond voor ons allemaal.

Een nieuwe strategie

De complexe problematiek van wonen en ruimte laat zich niet vangen in één leus van drie woorden. Maar 2021 was wel het jaar waarin het besef breed werd gedeeld dat er wat moet veranderen. Dat de woningmarkt niet ‘draait als een zonnetje’ als prijzen van koopwoningen eindeloos hard blijven stijgen. Dat de verhuurderheffing een bizarre belasting is die afgeschaft moet worden. Dat we het meer moeten hebben over volkshuisvesting en minder over woningmarkt. Dat woningcorporaties belangrijk en onmisbaar zijn in het oplossen van de problemen. Tegen die achtergrond namen we ook het besluit om in 2022 te werken aan een nieuwe strategie.

een breed besef: er moet wat veranderen

Prestatieafspraken

In 2017 sloten we meerjarige prestatieafspraken met gemeente en huurders in Hilversum. De ondertitel van dat document was: Waarin de mens centraal staat! Het lukte helaas nog niet om najaar 2021 tot nieuwe Hilversumse afspraken te komen. Ik heb goede hoop dat we hier in de eerste helft van 2022 alsnog in slagen. Daarbij proberen we de voortvarende plannen van het nieuwe kabinet te vertalen naar lokale ambities. En vooral in goede afspraken met onze huurders belangenvereniging (HBV), de andere corporaties en een nieuw gekozen gemeentebestuur. De rijksoverheid vraag terecht om meer betaalbare nieuwbouw. Niet alleen in Hilversum maar ook in Gooise Meren en Almere proberen we het tempo op te voeren. 

Het draait om mensen

Ondertussen zie ik vol trots dat onze medewerkers de huurders en kopers waar we voor werken centraal blijven stellen. De wooncarrière en het passend wonen van onze huidige en toekomstige bewoners zit achter alle teksten en getallen in dit jaarverslag. Bij alle reguliere en bijzondere verhuringen en alle verkopen gaat het om ménsen. We hielpen afgelopen jaar 762 huishoudens aan een woning. In de sociale huur verhuurden we afgelopen jaar relatief veel (78%) woningen in het laagste prijssegment en ook relatief veel (42%) in één van de bijzondere (voorrangs)regelingen. Daarnaast deden huurders meer dan in voorgaande jaren een beroep op ons sociaal beheer. In de paragraaf over leefbaarheid beschrijven we de oorzaken van de toename van het aantal meldingen. De gevolgen van de pandemie en groei van het aantal huurders dat zorg en begeleiding nodig heeft zijn voelbaar. Afgelopen jaar werkten we met een groter team op leefbaarheid en enkele concrete projecten zoals een steunpunt in de wijk. Dat was goed en nodig en daar gaan we mee door.

Werken vanuit de menselijke maat is het meest direct voelbaar bij de verhalen achter de inzet van ons maatwerkbudget. Bij veranderingen in beleid is dat minder direct, maar zeker aanwezig. 

Digitaal waar het kan

Met de in 2021 vastgestelde niet-DAEB-strategie bieden we nieuwe kansen voor passend betaalbaar wonen. Onze dienstverlening werd en wordt meer digitaal waar het kan. Aandachtig telefonisch maatwerk bieden we waar nodig. 

We maken meer en beter gebruik van het vakmanschap van onze ketenpartners in het onderhoud, juist in het belang van betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan huurders. De pijplijn met nieuwbouwprojecten is goed gevuld met zowel concrete projecten als kansen die nog onzeker zijn. In 2021 gingen we door met het isoleren van woningen. Op de lange termijn woont iederéén CO2-neutraal. Op de korte termijn levert deze verduurzaming onze huurders al gauw een besparing van 50 tot soms wel 100 euro per maand op in de stookkosten. Zeker in deze tijd van sterk stijgende energieprijzen is dat belangrijk.

Op deze en andere cruciale verbetertrajecten zetten we afgelopen jaar grote stappen vooruit. De veranderkracht van Dudok Wonen is gegroeid ondanks het feit dat samenwerken en thuiswerken soms lastig samengingen.

Kansen zien en kansen bieden

Financieel gezond

In de jaarstukken leest u dat Dudok Wonen er financieel gezond voor staat. Daarbij zijn we ons bewust van de onzekerheden die de toekomst nog biedt met stijgende bouwprijzen en wispelturig huurbeleid vanuit de overheid. Die onzekerheden verlammen ons niet want we weten waar we het voor doen. We zien kansen en bieden kansen. En mensen staan daarbij bovenaan.

Ik wens u veel leesplezier met ons jaarverslag, dat weer een slag bondiger en duidelijker is geworden. Ik dank alle collega’s en het bestuur van de HBV voor hun deskundige en creatieve bijdragen in het afgelopen jaar!

Harro Zanting
Directeur-bestuurder
 

Volgend hoofdstuk: 1. Visie, missie en strategie

Logo Reporting
Versie:
v3.8.11
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting